Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa - Lê Huy HảoVietnamese | 2007 | ISBN: None | 99 pages | PDF | 6.60 MB


- Author(s)/Tác giả: Lê Huy Hảo
- Number of pages/Số trang: 99
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Thanh Hóa
- Publisher/Nhà xuất bản: 2007
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Cuốn sách "Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc lúa" của tác giả Lê Huy Hảo tuyển soạn giúp các bạn nắm những kiến thức về: các loại giống lúa mới như: lúa khangs rầy, Nhị ưu 725 và D ư 725, HS 118, Bác ưu 903, M6, Việt lai 24, Khải phong 7, Nhị ưu 986, kỹ thuật chăm sóc mạ, kỹ thuật chăm sóc lúa. Tài liệu phục vụ cho nhà nông và các bạn chuyên ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật.


Download: 8.Ky thuat gieo trong va cham soc lua_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.