Sổ tay tưới nước cho người trồng trọtVietnamese | 2007 | ISBN: None | 148 pages | PDF | 13 MB


- Author(s)/Tác giả: Nguyễn Đức Quý
- Number of pages/Số trang: 148
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Thanh Hóa
- Publisher/Nhà xuất bản: 2007
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Sổ tay tưới nước cho người trồng trọt - PGS.TS. Nguyễn Đức Quý: được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và những tra cứu cần thiết giúp người trồng trọt hiểu bản chất của việc tưới nước và thực hiện tốt việc điều tiết nước tưới hợp lý cho cây trồng.

Để sinh trưởng tốt và cho năng suất cao, cây trồng cần được cung cấp đủ 5 yếu tố: Dinh dưỡng, ánh sáng, nhiệt động, không khí và nước. Trong các yếu tố trên, trừ ánh sáng, nước có thể điều tiết các yếu tố còn lại. Lượng nước trong đất nhiều hay ít đều có ảnh hưởng tới việc cung cấp dinh dưỡng, chế độ nhiệt, độ thoáng khí của đất. Vì vậy, có thể nói nước tưới hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất của kỹ thuật chăm sóc cây trồng.

Sổ tay tưới nước cho người trồng trọt - PGS.TS. Nguyễn Đức Quý

Download: 5.sotaytuoinuoc_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


1 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.