Sổ tay hướng dẫn quy trình sản xuất, quản lý rau an toàn theo hướng VietGAP



Vietnamese | 2008 | ISBN: None | 191 pages | PDF | 37 MB


- Author(s)/Tác giả: Mai Thị Thúy Kiều
- Number of pages/Số trang: 191
- Publish Date/Ngày xuất bản: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận
- Publisher/Nhà xuất bản: 2008
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Sổ tay hướng dẫn quy trình sản xuất, quản lý rau an toàn theo hướng VietGAP được xuất bản nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho nông dân, tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp trang trại có nhu cầu phát triển rau. Nội dung ebook gồm 4 phần với nội dung về: Những vấn đề chung về quản lý sản xuất rau an toàn, quy trình sản xuất rau ăn lá ngắn ngày (cải xanh, cải ngọt...) bằng phương pháp khay bầu, một số sâu chính hại rau.

Download: so_tay_huong_dan_quy_trinh_san_xuat_quan_ly_rau_an_toan_theo_huong_vietgap_nxb_binh_thuan_2008.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.