Sinh học thực vật - phần 1Vietnamese | 2005 | ISBN: None | 231 pages | PDF | 10.5 MB


- Author(s)/Tác giả: Hoàng Đức Cự
- Number of pages/Số trang: 231
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Publisher/Nhà xuất bản: 2005
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Sinh học thực vật cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử tiến hóa của thực vật, cấu trúc của cây có mạch, sự hấp thụ và truyền dẫn trong cây, sự dinh dưỡng ở thực vật, sự sinh sản của thực vật, sự phát triển của thực vật, sự sinh trưởng và điều chỉnh của thực vật, sinh học phân tử thực vật

Download: 13.sinh-hoc-thuc-vat_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.