Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao - Lê Vệ HồngVietnamese | 2013 | ISBN: None | 297 pages | PDF | 21.4 MB


- Author(s)/Tác giả: Lê Vệ Hồng, Phạm Mai Thương, Dương Minh Hào
- Number of pages/Số trang: 297
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Hồng Đức
- Publisher/Nhà xuất bản: 2013
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Sách "Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao" cung cấp cho người đọc những nội dung sau: Ý nghĩa kinh tế của việc trồng nấm, điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và phương pháp nuôi trồng nấm ăn, kỹ thuật trồng một số loại nấm, các loại sâu bệnh hại chủ yếu của nấm và cách phòng trừ.

Download: 11.ky-thuat-trong-nam-nang-suat-cao_thuvien.ats.edu.vn.pdf


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.