Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầmVietnamese | 2007 | ISBN: None | 100 pages | PDF | 11.1 MB


- Author(s)/Tác giả: Lê Hồng Mận
- Number of pages/Số trang: 100
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Nông Nghiệp
- Publisher/Nhà xuất bản: 2007
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm - GS.TSKH. Lê Hồng Mận: giới thiệu với bạn đọc một số điều về dinh dưỡng thức ăn, quy hoạch xây dựng trang trại chuồng nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh,..., đặc biệt nêu rõ các biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống cúm gia cầm.

Download: 7.phongchongcumgiacam_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.