Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôiVietnamese | 2006 | ISBN: None | 108 pages | PDF | 3.74 MB


- Author(s)/Tác giả: Nguyễn Sỹ Lăng
- Number of pages/Số trang: 108
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Lao Động - Xã Hội
- Publisher/Nhà xuất bản: 2006
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi - PGS. TS. Phạm Sỹ Lãng: giới thiệu các bệnh thường gặp ở vật nuôi và cách điều trị. Cuốn sách sẽ giúp cho đội ngũ thầy thuốc thú ý địa phương và ngừoi chăn nuôi có thêm những hiểu biết và kinh nghiệm trong phòng trị bệnh phổ biến ở vật nuôi nước ta, đặc biệt vùng trung du và miền núi.

Cuốn sách gồm có những nội dung sau:
  • Phần I: Bệnh phổ biến ở gia súc: trâu, bò, ngựa, lợn, chó, mèo, gia cầm
  • Phần II: Kỹ thuật thực hành: Cách cố định vật nuôi để tiêm, xác định vị trí tiêm, sử dụng một số dụng cụ thú y
  • Phần III: Xây dựng tủ thuốc thú y ở thôn bản
  • Phụ lục: Một số dẫn liệu về sinh lý của gia súc gia cầm bình thường
    Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn. 

Download: 6.sotaydieutribenhphobienovatnuoi_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.