Kỹ thuật nuôi nhím và dúiVietnamese | 2014 | ISBN: None | 72 pages | PDF | 3.14 MB


- Author(s)/Tác giả: Nguyễn Thị Hồng
- Number of pages/Số trang: 72
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Thanh Hóa
- Publisher/Nhà xuất bản: 2014
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Nuôi nhím và nuôi dúi là một nghề chăn nuôi mới, nhưng để chăn nuôi với số lượng lớn theo hình thức trang trại mang lại nhiều lợi nhuận thì người nuôi cần nắm vững đặc tính, cũng như kỹ thuật chăm sóc, tránh bệnh tật... Cuốn sách Kỹ Thuật Nuôi Nhím Và Dúi sẽ lần lượt trình bày từng khâu chăn nuôi một cách cặn kẽ hơn, để giúp người làm chăn nuôi có một tài liệu tham khảo có giá trị. Bên cạnh đó, sách còn cho thấy những lợi ích kinh tế từ việc nuôi nhím và nuôi dúi; đồng thời giới thiệu các món ăn ngon từ thịt nhím. Mời các bạn cùng tham khảo. 

Download: 12.ky-thuat-nuoi-nhim-va-dui_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.