Khai thác sữa năng suất chất lượng vệ sinhVietnamese | 2002 | ISBN: None | 109 pages | PDF | 21 MB


- Author(s)/Tác giả: Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xuân Trạch
- Number of pages/Số trang: 109
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Nông Nghiệp
- Publisher/Nhà xuất bản: 2002
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
Cuốn sách "Khai thác sữa năng suất, chất lượng, vệ sinh" của TS. Phùng Quốc Quảng và TS. Nguyễn Xuân Trạch trình bày các nội dung: Tuyến sữa và bầu vú, sự phát triển và thoái hóa của tuyến sữa, thành phần và sự tạo sữa, sinh lý tiết sữa, bảo quản và chế biến sữa, cạn sữa, bệnh viêm vú.....Download: 10.khai_thac_sua_nang_suat_chat_luong_ve_sinh_nxb_nong_nghiep_2002_full_thuvien.ats.edu.vn.pdf

- Unknown - Chưa có link tải về


0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.