Bài giảng Nhập môn Đa phương tiện - Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái NguyênVietnamese | 2015 | ISBN: None | 102 pages | PDF | 3.08 MB

Bài giảng "Nhập môn Đa phương tiện" có cấu trúc gồm 6 chương trang bị cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đa phương tiện, ứng dụng của đa phương tiện, dữ liệu văn bản, dữ liệu ảnh, dữ liệu âm thanh và dữ liệu video.
0 + 1 -