Quản trị hệ thống LinuxVietnamese | 2005 | ISBN: None | 264 pages | PDF | 9.25 MB

"Quản trị hệ thống Linux" trình bày nội dung được chia làm 5 chương: bắt đầu hệ thống Linux, quản lý tài nguyên, quản lý cấu hình mạng, quản lý dịch vụ mạng, khai thác shell và kernel.
---
0 + 0 -

Kỹ thuật sản xuất hạt giống rauVietnamese | 2006 | ISBN: None | 104 pages | PDF | 7.21 MB

"Kỹ thuật sản xuất hạt giống rau" giới thiệu tới người đọc những nguyên lý cơ bản của sản xuất hạt giống cây trồng, kỹ thuật sản xuất hạt giống của một số cây rau họ cà, kỹ thuật sản xuất một số hạt giống cây rau họ thập tự, Kỹ thuật sản xuất hạt giống một số cây rau họ bầu bí, Kỹ thuật sản xuất hạt giống xà lách, rau diếp, đậu đũa, đậu vàng, đậu co ve, rau dền

Nội dung:
Chương 1. Nguyên lý cơ bản của sản xuất hạt giống cây trồng
Chương 2. Kỹ thuật sản xuất hạt giống một số cây rau họ cà
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống cà chua
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống cà chua ưu thế lai F1
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống cà tím
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống cà tím ưu thế lai F1
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống ớt cay, ớt ngọt
Chương 3. Kỹ thuật sản xuất hạt giống một số cây rau họ thập tự
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống bắp cải thụ phấn tự do
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống bắp cải ưu thế lai F1
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống su hào thụ phấn tự do
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống sulơ thụ phấn tự do
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống cải củ thụ phấ tự do
Chương 4. Kỹ thuật sản xuất hạt giống một số cây rau họ bầu bí
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống bí ngô thụ phấn tự do và hạt lai F1
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống dưa chuột thụ phấn tự do
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống dưa chuột ưu thế lai F1
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống mướp đắng thụ phấn tự do
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống mướp đắng ưu thế lai F1
Chương 5.Kỹ thuật sản xuất hạt giống một số cây rau khác
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống xà lách, rau diếp
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu đũa
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu vàng, đậu co ve
 – Kỹ thuật sản xuất hạt giống rau dền

1 + 0 -