Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao - Lê Vệ HồngVietnamese | 2013 | ISBN: None | 297 pages | PDF | 21.4 MB

Sách "Kỹ thuật trồng nấm năng suất cao" cung cấp cho người đọc những nội dung sau: Ý nghĩa kinh tế của việc trồng nấm, điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và phương pháp nuôi trồng nấm ăn, kỹ thuật trồng một số loại nấm, các loại sâu bệnh hại chủ yếu của nấm và cách phòng trừ.
0 + 0 -