Quản trị hệ thống LinuxVietnamese | 2005 | ISBN: None | 264 pages | PDF | 9.25 MB


- Author(s)/Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy
- Number of pages/Số trang: 264
- Publish Date/Ngày xuất bản: NXB Khoa Học và Kỹ Thuật
- Publisher/Nhà xuất bản: 2005
- Book don't have ISBN number - Sách không có mã số ISBN
"Quản trị hệ thống Linux" trình bày nội dung được chia làm 5 chương: bắt đầu hệ thống Linux, quản lý tài nguyên, quản lý cấu hình mạng, quản lý dịch vụ mạng, khai thác shell và kernel.

Download: 16.Quan tri he thong linux_thuvien.ats.edu.vn.pdf


---
0 + 0 -

Add comment

Nhấp vào hình ảnh để cập nhật mã nếu bạn không đọc được.